Livestro Uitvaartzorg is voorbereid op Corona!

Naar overzicht Offerte aanvragen

Gepubliceerd op 28 februari 2020 door I.Live

Livestro Uitvaartzorg is voorbereid op Corona!

Heeft het Corona virus ook al invloed op uitvaarten?

Leek het eerst een ver van ons bed show, maar nu het virus ook in ons land is geconstateerd, zullen ook wij hier rekening mee moeten gaan houden. Allereerst willen wij u graag geruststellen dat wij van Livestro Uitvaartzorg (als keurmerk bedrijf) goed zijn voorbereid en ons houden aan de officiële protocollen die hiervoor in onze branche gelden.

Voldoende middelen als beschermende kleding, mondkapjes en ontsmettingsmiddelen zijn op voorraad. Ook voor nabestaanden als zij meewillen helpen met verzorgen.

Zodat indien nodig (iets wat wij natuurlijk niet hopen) wij op een veilige en zorgvuldige en waardige manier ook mensen kunnen verzorgen die aan die virus komen te overlijden. En ook de nabestaanden hierbij op goede manier kunnen begeleiden.

Aangezien dit virus wordt overgebracht door de lucht doordat mensen met elkaar in contact komen, is bij grote bijeenkomsten het besmettingsgevaar het grootst. Steeds meer grote evenementen worden afgelast of op een kleinere schaal gehouden. Bij uitvaarten is het gebruikelijk dat er grote groepen mensen bij elkaar komen om afscheid te nemen van hun dierbare. Daarom zullen we ook hier rekening moeten gaan houden met de dreiging van dit virus en maatregelen moeten gaan treffen.

Voor onze medewerkers gelden protocollen maar ook voor onze bijeenkomsten als uitvaarten en condoleances en opbaringen zullen wij nu meer gaan aandringen op meer hygiëne en soms adviseren om zaken anders te doen dan dat we gewend zijn.

Een aantal voorbeelden op een rij. Voorkom onnodige aanraking – al is dit vaak erg moeilijk omdat we elkaar vaak willen troosten door handen te geven knuffelen etc.

Een thuisopbaring kan gewoon nog doorgaan mits men wel streng is op het wassen van handen – en ontsmetten en ook de kist altijd afsluiten met een glasplaat. Mocht de overledene daadwerkelijk zijn overleden aan het virus is het wijs om de kist te sluiten en niet open te houden tot de uitvaart zoals we gewoonlijk vaak gewend zijn. (In dat geval zullen wij dan ook, om eventuele besmetting te voorkomen, adviseren om de overledene in een body bag te doen in de kist.)

Voor zover wij nu weten, wordt het virus van mens tot mens overgedragen door bijvoorbeeld hoesten. Wat als gevolg heeft dat hoe meer mensen er samen komen hoe groter de kans op besmetting is.  Het is daarom misschien wijzer om de afscheidsbijeenkomsten kleiner en besloten te houden. Dan kan je nog steeds in intieme kring afscheid nemen en vaak is er ook een mogelijkheid om de dienst online uit te zenden waardoor anderen wel het afscheid mee kunnen maken. Vooral raadzaam voor de ouderen en zwakkeren onder uw vrienden en familiekring.

Het advies is dus om de groepen klein en besloten te houden. Zodat degenen uit de intieme kring nog steeds afscheid kunnen nemen. Mochten er toch meer mensen de uitvaartplechtigheid mee willen maken, dan wordt er een online-uitzending verzorgd. Zodat iedereen thuis de plechtigheid mee kan beleven.
Verder is het advies om anderen zo min mogelijk te omhelzen, hoe moeilijk dat soms ook is. Bij een open opbaring wordt het aanraken van de overledene sterk afgeraden.

Condoleance avonden zijn nu nog steeds mogelijk maar ook dan is het wijs om goede hygiëne in het oog te houden. Dus ook daar zo min mogelijk lichamelijk contact en zoals wij altijd al adviseren – goed handen wassen en ook ontsmettingsmiddelen gebruiken.

Ons advies is:
• Kleine groepen bij de uitvaart (dus eerder kiezen voor een besloten uitvaart) en anders goede maatregelen nemen.
• Zorgvuldige handhygiëne
• Raak de overledene zo min mogelijk aan
• Gebruik digitale uitzending om een groter publiek te bereiken
• Schakel een deskundige uitvaartleider in

Mocht u nog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

Bij verdere ontwikkelingen, houden wij u op de hoogte.

KIJK HIERVOOR OP DE SPECIALE PAGINA OVER CORONA!

Livestro Uitvaartzorg uw steun in moeilijke dagen. Ook nu.

Wat mensen vinden over Livestro Uitvaartzorg

Samen met u gaan we de uitvaart vormgeven die bij de overledene en u past. Omdat ieder persoon een persoonlijk afscheid verdient. Wij doen dat vanuit onze betrokkenheid en liefde voor de medemens. Hier kunt u lezen hoe anderen dit ervaren hebben.

Alle beoordelingen Plaats referentie