De betrokkenheid van de uitvaartleider bij alles, of het nu ging om mij als echtgenote maar ook was er een luisterend oor voor de kinderen. Even een arm om je heen als troost, zelf met ideeën aan komen wat veel betekende voor mij en mijn kinderen. Het saamhorig gevoel als of men deel uit maakte van het gezin. Geen vraag was te veel, er werd alles aangedaan om een verzoek ook uit te kunnen voeren. Het veilige gevoel wat men gaf in alle hectiek.