Condoleance

Op deze pagina kunt u een persoonlijke condoleance achterlaten voor uw dierbaren. Het is een gelegenheid om troostende woorden te delen en uw medeleven te tonen aan degenen die rouwen.

Peter Vlug

Haarlem, 29 december 1931      

Amersfoort, 11 februari 2022

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid. 2 Timotheüs 4:7

Na een mooi en zegenrijk leven hebben wij, toch nog onverwachts, afscheid moeten nemen van onze lieve vader, opa en overgroot-opa

Peter (Pieter) Vlug  

In liefdevolle herinnering aan Else Vlug – Hoekendijk

Peter en Henny Vlug

Joël & Sarah

Jedidja & Paul

Jael, Boaz

Jelisa & Rein

Rosalie, Nathan

Robin en José Vlug

Martijn †

Bas & Rasjel

Zenna, Eza

Marnix & Mayke

René en Wilma Vlug

George & Emmy

Charlie, Vince

Harry & Lin Lin

Irene en Pieter van Maastricht – Vlug

Matthew & Matilde

Daphne & Bart

Tias, Joa

U kunt in dit register invullen om uw condoleance achter te laten voor de familie en zij zullen het aandachtig lezen.

Ook wij van Livestro Uitvaartzorg wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Berichten

 1. Bram Pattij
  1 jaar geleden

  Beste familie in rouw, Ik wil jullie allen condoleren met het heengaan van broeder Peter. Ik ken broeder Peter niet persoonlijk maar meer van op een afstand. Ik heb vele verhalen over deze broeder en zijn vrouw gelezen. Dit laat zien dat zij een passie hebben voor koning Jezus. Ik bid jullie Gods Troost en Zijn Nabijheid toe.

 2. Peter en Corrie Sleebos
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, Wij bidden jullie van harte Gods nabijheid en troost toe in het verlies van jullie vader en opa. Wij hebben Peter goed leren kennen in de organisatie van de landelijke leidersconferenties. Wat een markante man en doorzetter in dienst van Koning Jezus, altijd dienstbaar en ondersteunend. We gaan hem missen. Verbonden in Christus, Peter Sleebos Oud voorzitter VPE en Landelijk Platform Pinksterbeweging

 3. Fam Rahimiyan Groen
  2 jaar geleden

  Zojuist nog de uitvaartdienst van Peter bekeken. Wat een mooi en waardig afscheid van een bijzondere man! Wat blijft hangen is zijn vreugde, kracht, bevlogenheid en zijn gebeden, (met luide stem uitgesproken). Wat zullen wij hem missen in de gemeente De Open Hof, waar wij vanaf het begin deel van mogen uitmaken. Hij mocht bij het gemeente weekend in september jl. nog zijn zegen aan ons meegeven. Wij wensen jullie veel troost, God’s vrede en kracht toe.

 4. Cherida Houweling
  2 jaar geleden

  Beste fam. Vlug, Nieke en ik willen jullie condoleren met het verlies van Peter. Wij hebben heel mooie herinneringen aan hem. Onder andere vanuit de Opwekking conferenties, mooie herinnering is het verstaan van Gods Stem en dat hij de opdracht waardig heeft vervuld, sterkte en Gods nabijheid toegewenst. Cherida

 5. Aart Prijs
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, Als ik terug denk aan oom Peter, dan zijn woorden als; hartelijk, toegankelijk en echt in mijn beleving kenmerkend voor hem. Iemand die bovendien zijn geloof in woord en daad voorleefde. Veel troost en warme herinneringen toegewenst.

 6. annemie Femer
  2 jaar geleden

  Lieve Vlug Familie Gecondoleerd met het verlies van jullie Vader,Opa ,Overgroot opa en Els je echtgenoot Wat een bijzondere man Gods is Peter . Hij mag nu rusten van zijn werken. Ik herinner me nog heel goed dat jij Els samen met Peter mij opgezocht hebben in de Amazone .Diep in de Jungle in Brazilie.De kinderen daar zongen het lied in het Portugees:Ho,Ho,Hosanna.Wat een fantastische tijd was dat. Peter juicht nu met de engelen voor Gods troon.Wat een enorm voorbeeld was Peter . Heel veel sterkte en Gods nabije troost voor een ieder van jullie Liefs Annemie Femer

 7. Ilse Terpstra - Kolenberg
  2 jaar geleden

  Veel sterkte en kracht toegewenst bij het verlies van zo een geliefde vader, opa en overgrootvader. Weet je gedragen in Hem! Gr. Ilse

 8. Peter en Rolina Grasmeijer
  2 jaar geleden

  Lieve familie, het was bijzonder de dankdienst voor het leven van P(i)eter mee te maken. Weliswaar op afstand maar heel betrokken. We bewaren kostbare herinneringen aan jullie (groot)vader en zijn bijzonder dankbaar met hem en Else binnen het Opwekkingswerk te hebben mogen optrekken! De nabijheid van God toe gebeden voor nu en de toekomst. Hartelijke groet, Peter en Rolina Grasmeijer

 9. Eliza en Jenneke Slager
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, Met dankbaarheid zullen wij de herinneringen aan jullie vader Peter bewaren. We kennen Peter al heel lang. Ik heb van 1993 tot 2000 bij de EZA gewerkt. Peter was één van de bestuursleden. Wij kerkten in Voorthuizen bij ‘de Kandelaar’ waar jullie ouders lid werden. Enkele seizoenen hebben we als kringleiders de kringavonden mogen houden bij jullie ouders thuis, die toen net verhuisd waren. Ik herinner me nog dat Peter vertelde dat zij nooit eerder lid waren geweest van bijbelkring van de kerk: altijd druk met de para-kerkelijke activiteiten… Jullie zullen jullie pa missen, maar hij wacht op jullie op de nieuwe aarde. Veel sterkte en kracht van de hemelse Trooster die altijd dichtbij is!

 10. Jan Pieter Verweij
  2 jaar geleden

  Wat een passende Bijbeltekst uit 2 Timotheüs 4: “de goede strijd gestreden”. Wij bidden familie en dierbaren Gods troost en nabijheid toe. Peter Vlug heeft in zijn leven aan de fundamenten gebouwd van werk dat vandaag de dag nog steeds voortgaat. Dit geldt voor stichting Opwekking, maar ook voor Stichting Chris (nu Chris en Voorkom). Wij zijn daar dankbaar voor en zetten de goede strijd voort. Namens alle collega’s van Chris en Voorkom onze condoleances, in dankbare herinnering voor werk en leven. Vriendelijke Groet, Jan Pieter Verweij, directeur Chris en Voorkom

 11. Frieda Meijers
  2 jaar geleden

  aan René, Wilma en verdere familie Vlug, bij deze gecondoleerd met het toch onverwachte overlijden van jullie vader, opa en overgroot-opa. sterkte vandaag bij het afscheid en de begrafenis. laat zijn vertrouwen en geloof in zijn Heer en Heiland jullie tot troost mogen zijn in de tijd die komt. in gedachten en gebed bij jullie, groet, Frieda Meijers, Prot. Gem. Harderwijk

 12. Romkje Fountain
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, Jeff en ik willen jullie hartelijk condoleren met het overlijden van Peter. We waren stellig van plan vanmiddag bij de dankdienst te zijn, maar vanwege het advies niet de weg op te gaan vanmiddag van de zware storm, volgen we de dienst via internet. Wat hebben we heel warme herinneringen aan Peter en Else en hun grote liefde voor Jezus. Nog heel kortgeleden waren we bij Peter op bezoek en hadden zo’n bijzonder bezoekje bij hem. Jullie zullen hem missen, maar ook dankbaar zijn dan hij nu bij Jezus en Else mag zijn. Met warme groet, Romkje en Jeff

 13. Bert van Bemmelen
  2 jaar geleden

  Fam vlug. In ’78 ben ik tot bekering gekomen en in ’82 voor het eerst met een tentje de pinksterconferentie in Vierhouten bezocht. Inclusief de conferenties bij biddinghuizen denk ik, dat ik zeker wel 30 keer de conferentie heb bezocht c.q. bijgewoond. Vooral tijdens de conferenties bij Biddinghuizen heb ik veel meegewerkt die dagen, maar ook in de opbouw en afbraak week. Naast de pinksterconferenties ben ik ook 8 maal betrokken geweest bij de mission conferenties. Ook al had ik zelf niet veel direct persoonlijk contact met Peter, ken ik mij toch wel herinneren dat ik veel waardering voor hem had. Daarbij was ik verrast toen ik een keer in de opbouw week van biddinhuizen Peter bezig zag bij het bloemschikken achter de grote samenkomst tent. Zojuist bij het lezen van zijn “In Memoriam “, begreep ik ook de achtergrond van die bloemenpassie. Heel veel zegen en sterkte gewenst aan de familie in deze periode. Maar ook veel sterkte en zegen voor de vele 10 tallen en 100 tallen die Peter hebben gekend bij o.a. de Pinksterconferentie. En de Mission conferenties.

 14. Gerrit v Wijngaarden
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug We wensen jullie veel sterkte en Goddelijke troost de komende tijd. Ook al weten we waar hij heen is en de mooie leeftijd die hij mocht bereiken is het een enorm gemis. zeker voor jullie Pa en Ma Vlug zo noemde we jullie (groot) ouders Dat volede ook zo ze waren als ouders voor ons We weten nog goed hoe we door hun werden opgevangen na de ramp bij Camp Jozua En ook na die tijd de mooie conferenties die we met elkaar mochten beleven en gewoon hun spontaniteit en interesse in de mens. Ook wij zullen Peter missen Gerrit en Nelleke

 15. Gerrit v Wijngaarden
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug We wensen jullie veel sterkte en Goddelijke troost de komende tijd. Ook al weten we waar hij heen is en de mooie leeftijd die hij mocht bereiken is het een enorm gemis. zeker voor jullie Pa en Ma Vlug zo noemde we jullie (groot) ouders Dat volede ook zo ze waren als ouders voor ons We weten nog goed hoe we door hun werden opgevangen na de ramp bij Camp Jozua En ook na die tijd de mooie conferenties die we met elkaar mochten beleven en gewoon hun spontaniteit en interesse in de mens. Ook wij zullen Peter missen Gerrit en Nelleke

 16. Willy Bakker-Strijk
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, mijn hartelijk meeleven in het gemis hier op aarde van jullie vader, opa en overopa. In mijn leven was hij vriend, evenals jullie moeder vriendin was. Veel heb ik van hen mogen leren, zeker in de tijd dat ze ook aan de Tromplaan woonden. De geweldige tijd van de Vierhoutenconferenties, waar ik betrokken mocht zijn bij de boekverkoop, is me erg dierbaar. Een heel zegenrijke tijd in het leven van Henk en mij. Ook later in de Kandelaar kwamen we elkaar weer tegen. Ik ben dankbaar voor al deze ontmoetingen. Van harte wens ik jullie Gods kracht en zegen voor de tijd die komt. Mag jullie inspiratie voor je verdere leven mede liggen in de wetenschap dat jullie beide ouders deel mogen hebben aan de erekrans van de gerechtigheid, die ook voor hen klaar lag. Lieve groet, Willy Bakker.

 17. Hiske en Bartha Engels-Pathuis
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, onze oprecht gemeende condoleance. Mijn eerste contact met jullie vader en moeder was op een instructieweekend voor kinderevangelisatie, ik geloof op de Dikkenberg. wat een diepe indruk op me heeft gemaakt, Vooral dat Else vertelde wat zonde was en een pak melk kapot liet vallen. En dat Peter vroeg of we allemaal op onze knieën wilden gaan, en leerde ik: ik vouw mijn handen, Heer en kniel voor U neer. Gods Geest was tastbaar aanwezig. Verscillende keren konden we naar de Pinkstervonferenties, als we in Nederland waren. Wat een feest! En onze Swanny is nog met Peter Vlug jr. mee naar Barcelona geweest, met Tiener Toekomst.. We danken de Heer dat we Peter en Else hebben mogen leren kennen. Ze zullen erg gemist worden, maar ze zijn nu samen Thuis bij Vader! We bidden jullie Gods troost, vrede en sterkte toe in de komende tijd.

 18. Marco Wijkhuizen
  2 jaar geleden

  Langs deze weg wil ik als voorzitter van Bloemencorso Floralia Voorthuizen de familie en nabestaanden condoleren met het verlies van jullie vader, opa en ons erelid Peter vlug senior. Peter heeft zich ruim 25 jaar ingezet voor onze vereniging als voorzitter en ook de jaren erna is hij nog actief betrokken geweest. Mede dankzij zijn inzet bestaat onze vereniging nu al bijna 90 jaar.

 19. Wilma Huisman
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd met het verlies van jullie vader en opa. Heel veel jaren kennen we (ook mijn man Cock) Peter al en hebben heel mooie herinneringen aan Peter en Else. Veel sterkte gewenst ! Wilma Huisman.

 20. Arie Baak
  2 jaar geleden

  Beste fam. Vlug, Nieke en ik willen jullie condoleren met het verlies van Peter. Wij hebben heel mooie herinneringen aan hem. Onder andere vanuit de Opwekking conferenties, onze samenwerking vanuit de EZA en de laatste jaren door het contact in de Open Hof gemeente te Voorthuizen. Hij was altijd zo bemoedigend en stak zijn liefde voor het Woord en zijn waardering over het brengen van het Woord nooit onder stoelen of banken. Een markante man. We zullen hem missen.

 21. Janny van Vuuren-van Nederpelt
  2 jaar geleden

  Lieve familie, Wat een dankbaarheid dat zowel jullie vader als moeder zo dienstbaar mochten zijn in Gods koninkrijk. Ik weet nog dat jullie in Voorthuizen kwamen wonen. Mijn ouders spraken daarover, omdat we wel eens op Opwekking waren geweest. Volgens mij zat Peter ook in het bestuur van het bloemencorso in Voorthuizen, als ik me dat tenminste goed herinner. Met Peter verliezen we weer een pijler van het eerste uur in de Evangelische wereld. Maar God zal nieuwe mensen laten opstaan, misschien wel getraind of geïnspireerd door Peter en Else, om het stokje over te nemen. Sterkte voor de komende tijd.

 22. Kees en Els van der Wilden
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, wat hebben we veel herinneringen aan Peter, maar ook aan hem samen met Else. Voor ons vooral de Opwekkingsconferenties en alle werk voor de Mission conferenties. Zoveel werk ‘achter de schermen’ zodat velen ongestoord kennis konden nemen van goede boodschappen en uitgedaagd worden hun leven in dienst te stellen van God. De energie, visie en getuigenisvol leven van Peter en Else waren en zijn inspiratie voor velen. Troost en Gods zegen gewenst in deze dagen.

 23. Ad de Boon
  2 jaar geleden

  Beste familie, Hierbij wil ik jullie condoleren met het overlijden van Peter. Ik heb goede herinneringen aan de ontmoetingen met hem. Ik wens jullie sterkte en Gods zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

 24. Jannie Prijs en Corrie Kraan -Prijs
  2 jaar geleden

  Wij willen jullie van harte condoleren met het overlijden van Peter.Wij wensen jullie met elkaar een goede tijd van afscheid nemen.

 25. Paul Bosveld
  2 jaar geleden

  Lieve familie, gecondoleerd met het verlies van jullie, vader of opa. Ik heb heel veel goede herinneringen aan hem (en aan zijn lieve vrouw) Het begon voor mij met de kinderkampen waar hij als Salomo de hoofdleiding had. Het was een geweldig avontuur waar ik elk jaar enorm naar toe leefde. Ik heb nog een korte bezemsteel bewaard waar we elke dag een bijbeltekst bij mochten plakken. Ik ken de meesten nog uit mijn hoofd. Dan maakte ik hem mee vanaf de eerste one way day en als medewerker van een paar Vierhoutenconferenties. De term “propjeschristen” is een gevleugelde uitdrukking in ons gezin geworden. Later kwam ik hem tegen bij de leidersbidstonden van de NEM in de jaren negentig. Hij was een man met een enorme werklust. Hij had geen dubbele bodem, hij zei wat hij dacht recht voor z’n raap. Hij heeft lange tijd voor en achter de schermen veel betekend voor de ontwikkeling van het geestelijk leven in Nederland.

 26. Joke en Jan Schaffers
  2 jaar geleden

  Hallo Pete4, Robin, René en Irene! Zoveel boekentafels samen met jullie vader mogen doen, zoveel gelachen en ook verdriet gehad. Het liefste (zo sprak jullie vader soms ) zou hij boekentafels opzetten in de hemel met een hele grote voorraad onder tafel. Tenslotte weet je nooit of er opwekking uitbreekt! Ik ben benieuwd hoe hij met de Heer gaat regeren! Liefs en sterkte! Joke en Jan

 27. Evert & Nelie Schut
  2 jaar geleden

  Beste familie, Van harte wensen wij jullie heel veel troost bij het grote gemis van jullie (schoon-)vader, opa en overgroot-opa. Wij hebben mooie herinneringen aan zowel Els als Peter van onze tijd samen in de Evangelische Gemeente De Kandelaar in Voorthuizen. Nelie mocht nauw met hen samenwerken toen zij kringleiders waren. Evert in samenwerking met Peter als oudste in een interim oudstenraad na een crisis. Peter en Els hebben samen de nodige crississen gehad in hun leven, maar deze samen doorstaan en overwonnen. Ook de vele gesprekken bij hun thuis of bij ons in huis zijn mooie herinneringen. Daarnaast zijn de gesprekken samen met Peter en Anne van der Bijl kostbaar geweest. Gisteren was ik nog op bezoek bij Anne en ook namens hem van harte gecondoleerd met dit verlies.

 28. Nicoline Porsius
  2 jaar geleden

  Wat een herinneringen.. Te veel om te beschrijven. Familie gecondoleerd en veel sterkte met dit verlies. Maar ’t is tot ziens.. Liefs nicoline porsius

 29. John & Jackie Howard
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd met het verlies van Peter Vlug. Samen met zijn vrouw Else was hij een harde werker en pionier in het Koninkrijk. Wat een geweldige hoop en toekomst hebben wij dat we elkaar terug zullen zien bij de Heer. Wij bidden de familie Vlug alle troost en zegen toe! John & Jackie Howard

 30. Timon Denham
  2 jaar geleden

  Waarde Peter, Al kende wel elkaar niet goed, in de eeuwigheid zullen wij elkaar misschien beter leren kennen. Mijn condoleances aan alle nabestaanden. Het leven gaat door. Er zal altijd hoop zijn als men gelooft of als men weet dat het goede overwint.

 31. Cathrien Wijbenga
  2 jaar geleden

  Lieve familie Vlug, een groot strijder in het leger van de Heer is nu bij die geweldige Heer aangekomen! Van harte gecondoleerd, fijn dat er een nieuwe generatie opstaat, met hetzelfde vuur als Peter, en de boze zal het niet kunnen doven, alle eer en glorie aan Jezus!

 32. Ger en Janny Vlug
  2 jaar geleden

  Beste familie, Bij deze willen wij de hele familie condoleren, met dit verlies. Wij hebben al eerder met Piet gesproken dat wij niet naar Voorthuizen zouden komen, dat was ook al eerder met Els. Vriendelijke groeten, Ger en Janny Vlug

 33. magda Hoogerbrugge
  2 jaar geleden

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van jullie vader. Hij heeft heel veel voor mij betekend in de begin jaren van mijn tijd bij de HCF. Heb veel van hem mogen leren maar ik weet ook dat hij heel veel voor de HCF heeft betekend en gedaan. Zowel je vader als moeder waren voor mij een voorbeeld in het volgen van de Here Jezus en daar ben ik hun heel dankbaar voor. We gaan een gebedsstrijder missen. Maar hij heeft zijn strijd gestreden en mocht nu Thuis komen bij zijn Hemelse Vader en de Here Jezus zijn Redder. Wens jullie veel sterkte in het missen van jullie bijzondere vader en opa. Mag God jullie Schuilpaats zijn en betrouwbare hulp in nood. Psalm 46:2

 34. Jan en Geertje Boer
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd met het verlies van jullie vader en opa. Moge de woorden van psalm 16:11 jullie tot troost zijn. Gods nabijheid voor de komende tijd. Jan en Geertje Boer

 35. Leo en Hilde van Grondelle
  2 jaar geleden

  Hierbij wil ik alle familie condoleren met het verlies van Peter. Hoewel we hem niet persoonlijk kennen zijn we dankbaar voor de mooie tijden die we vele jaren bij opwekking, samen met onze kinderen, hebben beleefd. Mooi ook om te zien dat leeftijd geen rol speelt als het gaat om passie voor Jezus. We wensen jullie veel sterkte in het verwerken van dit verlies en hopen dat jullie in de sporen van Peter mogen volgen!

 36. Mientje Romeijn
  2 jaar geleden

  Na een jarenlange vriendschap met jullie ouders overleed eerst jullie onvergetelijke moeder, (vorig jaar mijn man Dirk) en nu dan het afscheid van jullie vader. Ook hij is thuisgekomen waar hij ook naar uitzag. De mooie herinneringen mogen jullie tot troost zijn bij het gemis.

 37. Jeanne Booy-Advokaat
  2 jaar geleden

  Lieve Familie, Van harte wens ik jullie heel veel troost bij het grote gemis van jullie (schoon-)vader, opa en overgroot-opa. Peters wens honderd jaar te worden is bijna bereikt. Zo’n 65 jaar een vruchtbaar leven in Gods Koninkrijk! Hij was een kostbaar geschenk voor jullie en voor ontelbare anderen. De mooie herinneringen aan hem en aan zijn vrouw zijn blijvend en onuitwisbaar, evenals de vruchten, die door hun leven zijn voortgebracht. Zelfs ver over de grenzen is het voorbeeld van hun leven gevolgd, o.a. op het zendingsveld in Italië: tentcampagnes, Mars-voor-Jezus, One-Way-aktiviteiten, boekvertaling, enz., alwaar mijn man Arend en ik ruim 45 jaar medewerkers mochten zijn. Gods werk gaat door, lieve familie en vrienden, ook door jullie, tot op die dag! Benedizioni!

 38. Sara en Peter Madern
  2 jaar geleden

  Heel veel sterkte iedereen toegebeden! Peter is thuis! Inderdaad de goede strijd gestreden. Mijn herinnering aan Peter en Else was van Recklinghausen, waar ik als gereformeerde theologiestudent uit Apeldoorn “weggeblazen” ben door de werkingen van de Heilige Geest op het tienercongres op een prachtige manier. Ik herinner mij enorm het ongeluk van, weer een Peter, van Petertje en dat Peter Vlug sr. het congres lamlegde, naar beneden liep naar zijn zoon Peter Vlug jr. en alle tieners gingen bidden om herstel. Dat gebeurde ook als een wonder. Ik stond samen met hem en Else bovenaan de arena en het dansen van geluk van de werking van het wonder zal mijn leven lang bij blijven: als een kind danste hij van vreugde. Welk een getuigenis van kracht van God, Jezus en de Heilige Geest! Tot straks Peter!

 39. Jan en Gerry Visser
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, Gecondoleerd met het overlijden van jullie vader en opa. Het was bijzonder Peter (en ook Else) vele jaren te kennen en meegemaakt te hebben. We bewaren warme herinneringen aan hem. We wensen jullie veel sterkte en bovenal Gods nabijheid en troost. Hij zegene jullie.

 40. G Hulleman
  2 jaar geleden

  Peter herinneren wij als gedreven man. samen met Els vormden zij een team die voor velen een voorbeeld waren. Nu zien wij, met velen dankbaar terug op al die tijden van samenwerking. Wij wensen kinderen, klein en achterkleinkinderen Gods nabijheid en zegen toe. Verbonden in Hem Gerrit en Oena Hulleman.

 41. Koos en Heidy van der Sterre
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd met het verlies van Peter Vlug sr. Hij was een bewogen speciaal mens die voor het Koninkrijk van God ging. We hebben hem in verschillende organisaties meegemaakt. Een energieke man die alles in de gaten hield. De laatste jaren bij Opwekking. Ook Else, zijn vrouw hebben we ontmoet en veel van geleerd. We kunnen oprecht zeggen dat Peter en Else voorbeelden zijn geweest voor vele, vele mensen. Familie, sterkte met het verlies en troostrijke omarming van God de Vader! ? Namens Koos en Heidy van der Sterre

 42. Riek van Maanen
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, Van harte gecondoleerd met het overlijden van Peter, jullie vader en opa. Wat zullen jullie hem allemaal missen. Het was zo’n fijne man, ook voor de mensen om hem heen. Van harte wens ik jullie de troost en kracht van de Heere toe, nu jullie naast jullie lieve moeder en oma, ook jullie lieve vader en opa gaan missen. Ook als PCOB-lid zullen wij hem missen. Hartelijke groet, Riek van Maanen

 43. Nils Verheul
  2 jaar geleden

  Dank voor uw pioniers werk binnen de Christelijke kringen. Dank voor het uitstappen in geloof om Zijn liefde kenbaar te maken aan velen. Dank voor de diepe respect die er altijd was naar kleine en grote binnen het Koninkrijk van God. We gaan u missen en bidden dat er feest zal zijn in de hoogste hemelen waar u mag verblijven. Sterke voor familie en vrienden toegebeden.

 44. Janita Fijma
  2 jaar geleden

  Beste Fam. Vlug, Alweer heel wat jaren geleden sprak ik Peter aan op een conferentie of hij nog een bloemist nodig was voor de decoratie van de bloemen dit was voor hem een gebeds verhoring en mocht al die tijd met heel veel plezier de bloemen samen met hem doen bij de conferenties! Sterkte gewenst voor jullie als kinderen en kleinkinderen terug kijkend op mooie herrineringen! Gods zegen deze dagen.

 45. Wopke en wies jousma
  2 jaar geleden

  We hebben Peter leren kennen als een bevlogen mens, altijd maar weer bezig om dienstbaar te zijn voor zijn Heer en Heiland maar ook iemand die altijd optimistisch was, hij heeft veel betekend in ons geloofsleven,en ook hoe we met elkaar om kunnen gaan, ieder mens is van waarde, een bijzonder mens, wij wensen familie en naasten heel veel sterkte en troost toe, maar ook in de wetenschap dat Peter en Else elkaar inde Hemel weer ontmoet hebben. Gods zegen voor jullie als familie Gr wopke en wies.

 46. Gjalt Teeninga
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug Heel veel sterkte met het verlies van Peter Vlug. Wetende dat we hem later weer tegenkomen in Het Koningkrijk Gods.

 47. Jaco van der Sterre
  2 jaar geleden

  Heel veel sterkte gewenst voor de familie. De familie Vlugh heeft een grote rol gespeeld in mijn geloofsontwikkeling door decennia hem.

 48. Jaap en Rian Ginder
  2 jaar geleden

  Wij kennen Peter als een bevlogen man van God. Rian kent hem al via de One-Way-Days en ik, Jaap, ken hem het beste van Opwekking. Menselijk is het een verlies, maar er is feest in de hemel, want hij mag eindelijk bij zijn Heer zijn. En wij zijn dankbaar hem gekend te mogen hebben, als je hem tegenkwam altijd hartelijk en zijn ‘Hallooo!’ klinkt nog in mij oren. Beste familie, sterkte met het verwerken van zijn afwezigheid. Liefs van Jaap en Rian Ginder.

 49. Margret van Loon
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, Van harte gecondoleerd met dit grote verlies Peter was een bewogen gelovige. Een inspirerende man. Ik leerde hem kennen toen ik een twintiger was en hij namens St. Opwekking meewerkte aan de organisatie van Paasvuur in Lelystad en vurig bad voor een opwekking in ons land. Zijn bewogenheid maakte indruk op mij. Veel sterkte en Gods nabijheid gewenst

 50. Arie en Marrie Ruitenberg
  2 jaar geleden

  Op deze manier betuigen wij onze deelneming bij het verlies van jullie vader. Voor ons was hij van grote waarde. Hij was enorm dienstbaar en had een grote liefde voor zijn Heer, wat hij niet onder stoelen of banken stopte. Bovendien kon hij in een persoonlijk gesprek je eveneens bemoedigen. Een groot man en vader voor velen is van ons heengegaan. Heel veel sterkte en troost toegewenst om dit grote verlies te verwerken. Het feit, dat hij nu is aangekomen in het Vaderhuis tezamen verenigd met jullie eveneens bijzondere en onvergetelijke moeder zal jullie kunnen helpen bij het verwerken in dit verdriet. We wensen jullie toe, dat onze hemelse Vader deze lege plaats in jullie familie zal invullen.

 51. Siebren en Willy Verburg
  2 jaar geleden

  Beste allemaal, Gecondoleerd met het verlies van Peter die bevorderd is tot Heerlijkheid. Ik zal nooit vergeten de steun en support wat hij ons altijd gegeven hebt vanaf het moment dat we elkaar konden. De tijd van de oneway days, Pinksterconferenties en de conferenties en concerten die wij zelf organiseerden. Altijd was er een luisterend oor en een stimulans. Hij noemde mij altijd zijn vierde zoon. 🙂 Wij gebruiken nog dagelijks zijn adviezen.

 52. Robert van Wijngaarden
  2 jaar geleden

  Blij dat ik Peter een korte tijd persoonlijk heb gekend. Het boek wat hij heeft geschreven heeft ook een mooie indruk achtergelaten in mijn leven. Wens de familie heel veel sterkte bij dit aardse verlies. Wees gezegend, Robert van Wijngaarden.

 53. Omer en Debora Thomassetti
  2 jaar geleden

  Zovele jaren hebben wij het voorrecht gehad onder leiding van en naast Peter te mogen werken aan de opbouw van Gods Koninkrijk binnen Opwekking. Wat een inspirerend en mooi mens is hij geweest. Wat een voorbeeld is hij sinds 1983 voor ons geweest. Opwekking zonder Peter lijkt haast onmogelijk. Ook zijn inzet later voor de bloemen was zo inspirerend. Nu mag hij een bloem zijn in de hemel tot eer van zijn Hemelse vader en zijn Redder Jezus Christus. We wensen jullie allen als familie heel veel sterkte toe bij het afscheid. Na jullie moeder Elsie is nu ook jullie vader, opa en groot-opa verhuisd naar zijn eeuwige huis. Gods zegen vanuit België.

 54. Karin Hekhuis
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd familie van Peter Vlug, Ik heb hem vaak gezien op Opwekking (vanuit de verte) en ik vond Peter een hele lieve man. Vanaf mijn 16e ben ik naar Opwekking geweest (vanaf 1986) en Opwekking heeft heel veel te danken aan de inzet van Peter Vlug. Veel sterkte en liefs, Psalm 139, Gods zegen, Karin Hekhuis

 55. Jan van Smeden
  2 jaar geleden

  Beste familie van Peter, hoewel ook ik Peter het beste ken van de conferenties was hij natuurlijk ook vader, opa en overgroot-opa. Daarom wens ik met name jullie als familie veel sterkte toe bij dit afscheid. Dat iemand een gezegende leeftijd bereikt is op zich mooi, maar uiteraard is er het gemis. Toch heeft de dood gelukkig niet het laatste woord, daarvan mocht Peter ook getuigen.

 56. Agnes Kombrink
  2 jaar geleden

  Lieve familie Als ik aan jullie Vader en alles wat hij voor mij betekend heeft, blijf ik schrijven. Maar dankbaarheid heeft de boventoon. Zijn doorzettings vermogen en het verdriet om mama heeft mij geraakt, al sprak hij er niet openlijk over. Een geweldenaar en een vader voor velen. Dankjewel familie voor alle offers die jullie ook gebracht hebben. Peter was een vriend- vader – mentor voor mij en altijd stond hij open voor een praatje. Ik heb vele jaren mogen dienen als verpleegkundige en ook daar kwam hij soms voor een praatje of een pleister. Ik wens jullie mooie uren bij het lezen van onze dankbetuigingen! En sterkte bij het verlies. Hij is nu verenigd met zijn lieve Elze. Het ga jullie goed!

 57. N.Reitsma.
  2 jaar geleden

  Veel sterkte toegewenst. En Gods zegen de komende tijd.

 58. Peter en Jeannette Reis
  2 jaar geleden

  Jeannette en ik wensen jullie Gods kracht toe nu vader en opa is gegaan om de prijs voor de roeping die God hem gaf, in ontvangst te nemen. Jeannette kent Peter toen zij zelf als kind met haar ouders in de tentcampagnes van stromen van kracht was. Zelf heb ik hem vele jaren achter de schermen van de ehbo van de opwekking conferenties ontmoet. Hij speelde ook een belangrijke rol na het ongeluk en wonder in Recklinghausen van onze zoon. Ik hoop nog vele jaren met de Vlug familie op te trekken in het werk van God.

 59. André Nieuwkerk
  2 jaar geleden

  Een groot Godsman heeft nu ook zijn intrek genomen in zijn hemels huis. Ik bewonderde Peter om zijn ongekende inzet voor God Koninkrijk vanuit een zeer nederige houding. Nog altijd staat een eenvoudig beeld in mijn geheugen gegrift: Ben stond te spreken en Peter hield de paraplu boven zijn hoofd vast. Zo is hij een beschermengel voor velen geweest. Afscheid nemen doet altijd veel pijn ook na 90 jaar. Maar wat een troost en aanmoediging om te mogen herdenken wie hij voor velen was en IS. Ontvang allemaal onze warme deelneming, André Nieuwkerk

 60. Willem de Vink
  2 jaar geleden

  Peter, eerst was je Salomo voor me op de kinderkampen. Je kon flink brommen op dit bewegelijke ventje. Dikkenberg, Harskamp, Vierhouten. Daar mocht ik het jeugdprogramma van de conferentie helpen ontwikkelen. In Biddinghuizen werd dat het HQ Event. Je wilde graag jonge initiatieven ondersteunen. Intussen werkte ik volop mee aan het magazine. Bijbelstudies, een eigen column, strip Familie Blij. Je hebt me geholpen om mijn bediening te ontwikkelen en werd met Else een soort persoonlijke adviseurs voor Marian en mij. Dat hield rond 2005 abrupt op. Maar we denken met dankbaarheid aan je terug! En Peter, Robin, Rene, Irene, we hebben vaak met elkaar opgetrokken en zullen jullie nooit vergeten!

 61. Hans en Delja Pruis
  2 jaar geleden

  Peter is altijd een plezierige medestrijder voor Jezus én een mooi en integer mens voor ons geweest. We hebben dierbare herinneringen aan zowel Peter als Else. Sterkte toegewenst bij het verwerken van het loslaten van een dierbare. Hans en Delja Pruis

 62. Gloria Lie Kwie Sjoe
  2 jaar geleden

  Vanuit Suriname leven wij met jullie mee. Zonder Peter Vlug zou mijn leven totaal anders zijn. Peter en Else hebben geïnvesteerd in kinderwerk Weid Mijn Lammeren in Suriname. Dagelijks helpen we kinderen met onderdak voeding opvang. Het Goede Nieuws wordt doorgegeven. Aan God zij de glorie. Broeder Peter was een kindervriend in woord en daad. Nu mag hij rusten. Hij was voor ons een echte held, jullie Vader en Opa. Sterkte en veel liefs uit Suriname

 63. Peter en Janja de Bruijne
  2 jaar geleden

  Beste Peter, Robin, René en Irene, schoon- en kleinkinderen van Peter en Else Vlug, Dankbaar voor het lange en inspirerende leven van jullie vader en opa condoleren we jullie met het enorme verlies. De warme herinnering blijft! Liefs van Peter en Janja de Bruijne

 64. Anoniem
  2 jaar geleden

  Beste familie Vlug, wat was en is Peter een inspirerend voorbeeld en vriend. Wat een voorrecht hen, met Else, als jullie ouders te hebben. Gods zegen in deze dagen, en wij blijven verbonden.

 65. Johan en Jaike de Vlugt
  2 jaar geleden

  Lieve Vlug familie, Een strijder is naar Huis gegaan…! We wensen jullie veel sterkte bij het verlies. Johan en Jaike de Vlugt

 66. Reindert van de Kraats
  2 jaar geleden

  Via deze weg wil ik/ wij de nabestaanden condoleren met dit verlies van jullie vader en opa Peter Vlug. In het verleden veel samen gewerkt met de floraliavereniging in Voorthuizen, en met Peter als voorzitter was het zeker fijn werken in toch wel een hectische tijd, voor zowel het opbouwen van de zaal en de corsowagens. Peter Vlug, rust zacht Namens ons en mijn vader Henk van de Kraats..

 67. Michael lodeweges
  2 jaar geleden

  Gecondoleerd en heel veel sterkte gewenst! Hij heeft zich zeer lang voor floralia ingezet en ik hoop dat te kunnen voortzetten.

Bericht achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *