Zes Zekerheden wat een keurmerk certificaat u biedt:

U kunt bij uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of zij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Uitvaartzorg-Keurmerk
Register-Uitvaartverzorger

Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen. Immanuel Livestro staat al sinds begin 2017 geregistreerd in dit register.

Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen. Livestro Uitvaartzorg heeft al 3 jaar op rij een 9,7 gehaald als klantenbeoordeling.

Livestro Uitvaartzorg is ook aangesloten bij het BGNU:

De BGNU is de Nederlandse Branchevereniging van Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen. Zo heeft u als nabestaande de zekerheid dat uw geliefde in goede handen is bij ons.

 

Kernbegrippen voor BGNU en haar leden zijn: begrip en medeleven, keuzevrijheid en keuzemogelijkheden, zekerheid en betrouwbaarheid, transparantie en duidelijkheid. Deze begrippen onderschrijven wij als Livestro Uitvaartzorg van harte.

Immanuel Livestro is ook een gecertificeerd Dementievriendelijke uitvaartverzorger:

DeMensTrainingen is actief op het gebied om uitvaartleiders te scholen om beter om te gaan met dementie. Steeds vaker is bij een uitvaart een nabestaande met dementie betrokken. Familieleden, vrienden en verzorgers hebben zelden ervaring met deze situatie. 

Een uitvaartverzorger met de juiste kennis en ervaring maakt een groot verschil voor de mens met dementie, voor zijn familie en verzorgers.

 

Dit certificaat wordt ook erkend door de stichting Alzheimer Nederland en aanbevolen.

Korting op jouw uitvaart

Leg jouw essentiële uitvaartwensen vast in ons laatste wensen boekje en ontvang korting op je uitvaart. Help jezelf en je nabestaanden door lid te worden. Vraag ons laatste wensen boekje vandaag nog aan!